פורום משוב

פורום משוב הוקם על-ידי רון עדני בשנת 2010 כיוזמה אישית לשיפור השירות לסטודנטים
באוניברסיטת בר-אילן. הפורום נפגש אחת לתקופה (כפעמים בסמסטר) בפורמט של שולחן עגול. ההשתתפות בו הינה על בסיס התנדבותי.

חברי הפורום מיצגים מגוון פקולטות ומחלקות, מגוון מסלולי לימוד, שנות הלימוד ותארים.

הפורום פועל בשיתוף פעולה מלא עם מוסדות האוניברסיטה, מנהל הסטודנטים באוניברסיטה וסמנכ”ל האוניברסיטה לענייני סטודנטים, אריה ארזי.

בין מטרות “פורום משוב”:

  • לאפשר דו-שיח ישיר בין הסטודנטים למנהל הסטודנטים.
  • לקבל מהסטודנטים משוב כן ואמיתי.
  • לעודד סיעור מוחות.
  • להעלות הצעות ייעול ושיפור.
  • לבחון שירותים חדשים.

כל זאת במגוון נושאים הקשורים לשירותי המנהלה לסטודנטים.

עד עתה “פורום משוב” לקח חלק פעיל במספר רב של פרויקטים ונושאים הכוללים בין השאר: 
מדור שמ”ע, שיפורים ועדכונים באתר האינטרנט של האוניברסיטה, קפיטריות וחלופות הסעדה בקמפוס, facebook אוניברסיטאי, נהלי בחינות והרשמה לקורסים ופרויקט סריקת מחברות.

הפורום פתוח לסטודנטים נוספים המעוניינים לקחת בו חלק.
השתתפות בפורום המהווה ההזדמנות אמיתית להשפיע ולשנות!
לפרטים נוספים – לאתר פורום משוב